รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาพบหารือคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนจากรัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย

รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาพบหารือคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนจากรัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2565

| 1,364 view

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายเสก นพไธสง รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและภาควิชาการจากรัฐเตลังคานา อินเดีย ซึ่งนายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้เชิญมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมงาน THAIFEX Anuga Asia 2022 โดยรองอธิบดีฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ พร้อมแจ้งนโยบาย ของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี ส่งเสริมการค้าการลงทุนกับอินเดียในภาพรวม รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับรัฐเตลังคานา ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ไทยและอินเดียเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ ๗๕ ปี ผู้แทนของฝ่ายรัฐเตลังคานาได้แจ้งว่า เตลังคานาเป็นรัฐที่มีศักยภาพทางด้านผลผลิตการเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมหนัก รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตยาและวัคซีนที่สำคัญของอินเดีย

ทั้งนี้ ในการพบหารือ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะในสาขา อาทิ การเกษตร อาหารแปรรูป และโลจิสติกส์ นอกจากนี้ ฝ่ายอินเดียแสดงความสนใจที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรของไทยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ