อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน

อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ค. 2565

| 1,429 view

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาง Mumtaz Zahra Baloch รองปลัด กระทรวงการต่างประเทศ (รับผิดชอบกิจการเอเชีย-แปซิฟิก) เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อหารือ ข้อราชการระหว่างกัน

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและปากีสถาน รวมถึงการฟื้นฟูพลวัตความร่วมมือหลังจากที่สถานการณ์ COVID-19ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นในทั้งสองประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมกลไกความร่วมมือระหว่างกันให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความเป็นไปได้ในการพิจารณาการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้แทนระดับสูง ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมถึงการส่งเสริมโอกาสในการค้าการลงทุนระหว่างกัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อพัฒนาการสำคัญ ๆ ในเวทีระหว่างประเทศ  และแนวทางที่ไทยและปากีสถานจะสามารถร่วมมือกันในเชิงสร้างสรรค์ในประเด็นต่าง ๆ ได้ในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ