Country Profiles - South Asia

India

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 Jan 2020

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022

| 4518 view

Overview

อินเดียเป็นหนึ่งใน emerging country ที่มีความสำคัญทั้งด้านการเมืองและ เศรษฐกิจ โดยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 (1.35 พันล้านคน) รองจากจีน (1.๔ พันล้านคน)
อินเดียมีการปกครองแบบสาธารณรัฐ (Federal Republic) โดยแบ่งอำนาจ การปกครองเป็น 2๘ รัฐ และดินแดนสหภาพ (Union Territories) ๙ เขต และมีการแยกศาสนาออกจากการเมือง (secular state)
รัฐบาลอินเดียภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทร โมที มีนโยบาย การพัฒนาประเทศที่สำคัญ อาทิ นโยบาย Make in India เพื่อสนับสนุน การลงทุนจากต่างชาติ และนโยบาย Digital India เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานราชการ และเตรียมพร้อมประชาชนสู่สังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการปฏิรูป การบริหารราชการให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
รัฐบาลอินเดียดำเนินนโยบาย Act East Policy ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุก มิติ โดยเฉพาะความเชื่อมโยงทางบก ทางทะเล และทางอากาศ
จุดเด่นของความสัมพันธ์ไทย - อินเดีย ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้าน การทหารและความมั่นคง อาทิ การลาดตระเวนร่วมทางเรือและกลไกคณะทำงานร่วมด้านความมั่นคง ความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ อาทิ การจัดทำ FTA โดยมีสินค้าเร่งลดภาษี ๘๓ รายการที่มีผลบังคับใช้แล้ว

General

Area

2,970,000 Sq.km. (Thailand 513,120 Sq.km.)

Population

1,353 million people (Thailand 69 million people) (Information from World Bank 2018)

Capital

New Delhi

Language

อังกฤษ ฮินดี้

Religion

คริสต์, อื่น ๆ, ฮินดู

President

Mr. Ram Nath Kovind

Premier

Mr. Narendra Modi

Premier MFA

Sushma Swaraj

NationDay

15 August

InaugurationDay

-

Economy

GDP

2,726.00 million USD (Thailand 504.99 million USD) (Information from World Bank 2018)

GDP Per Capital

2,015.6 USD (Thailand 7,273.6 USD) (Information from World Bank 2018)

GDP growth

7% (Thailand 4.1%) (Information from World Bank 2018)

Currency

1000 INR = 0.45 BHT

InflationRate

4.8% (Thailand 1.1%) (Information from World Bank 2018)

Resource

ถ่านหิน เหล็ก แมงกานีส ก๊าซธรรมชาติ

Industry

สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ อาหารแปรรูป เหล็ก

ExportProduct

อัญมณีและเครื่องประดับ น้ำมันดิบ เครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักร

ExportMkt

สหรัฐอเมริกา จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง

ImportProduct

น้ำมันดิบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ImportMkt

จีน สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย สวิตเซอร์แลนด์

Statistic

Comm Value

12,463.75 million USD Thailand exports 7,600.32 million USD and imports 4,863.43 million USD Therefore has a trade surplus of 2,736.89 million USD (Information from the Ministry of Commerce 2018)

Import

๑) เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ๒) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ๓) เคมีภัณฑ์ ๔) สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ๕) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป และกึ่งสำเร็จรูป

Export

๑) เคมีภัณฑ์ ๒) เม็ดพลาสติก ๓) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ๔) อัญมณีและเครื่องประดับ ๕) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

Investment

Foreign direct investments 754.55 million USD
Thailand's direct investments abroad 265.74 million USD

Travel

There are 1,595,754 tourists from India traveling to Thailand (2018) (Increased by 13% from 2017) and 102,880 tourists from Thailand traveling to India (2018) (Increased by 3% from 2017)

Thai people inIndia

Updating information

Thai organization inIndia

สถานกงสุลใหญ่ (Chennai)
สถานกงสุลใหญ่ (Calcutta)
สถานกงสุลใหญ่ (Mumbai)
สถานเอกอัครราชทูต (New Delhi)

OrganizationIndia in Thailand

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุล(อาชีพ) (Chiang Mai)