นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศนโยบายกรมเอเชียใต้ฯ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566

2 ก.พ. 2566