นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมฯ จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของปี พ.ศ. 2566

21 เม.ย. 2567

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งที่ 10

10 เม.ย. 2567

การประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

21 มี.ค. 2567

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7 มี.ค. 2567

ประกาศกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2567

23 ก.พ. 2567

สื่อ Infographic ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้หรือรับของขวัญของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

16 มิ.ย. 2566

ประกาศนโยบายกระทรวงการต่างประเทศไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566

9 ก.พ. 2566

ประกาศนโยบายกรมเอเชียใต้ฯ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566

2 ก.พ. 2566