ข้อมูลรายประเทศ ตะวันออกกลาง

สาธารณรัฐเลบานอน (Lebanon)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2885 view

รายละเอียดภาพรวม

อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนาน 23 ปี โดยได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2486
ตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองในช่วงปี 2518 – 2534 และปัญหาความ ไม่มั่นคงทางการเมือง เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ
มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการธนาคารในตะวันออกกลาง ฝั่งตะวันตก และเป็นศูนย์ re-export ของไทยไปยุโรปและประเทศใกล้เคียง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

10,400 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

7 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Beirut

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส อาหรับ

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

22 พฤศจิกายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

56.64 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

8,269.8 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 0.2 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 LBP = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 6.1 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

หินปูน หินอ่อน เหล็ก

อุตสาหกรรมหลัก

การธนาคาร การท่องเที่ยว การผลิตอาหาร ไวน์ อัญมณี ปูนซิเมนต์ สิ่งทอ แร่และเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม้เฟอร์นิเจอร์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

อัญมณี แร่โลหะ สารเคมี สินค้าอุปโภคบริโภค ผักและผลไม้ ยาสูบ วัสดุก่อสร้าง เส้นใยผ้า กระดาษ เครื่องจักรไฟฟ้าอุปกรณ์ และเครื่องตัดต่อกระแสไฟฟ้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย อิรัก แอฟริกาใต้ ซีเรีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ปิโตรเลียม รถยนต์ เวชภัณฑ์ เนื้อสัตว์และสัตว์ สินค้าอุปโภคบริโภค กระดาษ เส้นใยผ้า ยาสูบ เครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์ สารเคมีต่าง ๆ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน อิตาลี สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี แอฟริกาใต้ ซีเรีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

163.48 ล้าน USD ไทยส่งออก 160.83 ล้าน USD นำเข้า 2.65 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 158.18 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องประดับอัญมณี ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเลบานอนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 9,439 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐเลบานอน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเลบานอน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐเลบานอนในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (New Delhi)