ข้อมูลรายประเทศ เอเชียกลาง

สาธารณรัฐคีร์กีซ (Kyrgyzstan)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3649 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียกลางที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสูง โดยในรอบ ๗ ปีที่ผ่่านมา มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ๖ คน เป็นแหล่งแร่ทองคำและการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

199,951 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

6 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Bishkek

ภาษาราชการ

คีร์กีซ รัสเซีย

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายโซรอนบัย แชแอนเบคอฟ (Mr. Sooronbai Zheenbekov)

นายกรัฐมนตรี

นายมูฮัมเมดคาลึย อบึลกาซีเยฟ (Mr. Mukhammedkalyi Abylgaziev)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ชินกิซ อซามาโตวิช ไอดารเบคอฟ (Chingiz Azamatovich Aidarbekov)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

8.09 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

1,268.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.5 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 KGS = 0.46 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.5 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

พลังงานน้ำ ทองคำ แร่โลหะหายาก ถ่านหิน น้ำมัน

อุตสาหกรรมหลัก

เครื่องจักรขนาดเล็ก สิ่งทอ อาหารแปรรูป ซีเมนต์ รองเท้า

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

อัญมนีและเครื่องประดับ สินแร่ เครื่องนุ่งห่ม ส่วนประกอบยานยนต์ ผักและผลไม้

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหราชอาณาจักร รัสเซีย คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ตุรกี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและเชื้อเพลิง เครื่องจักรและอุปกรณ์ รองเท้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน รัสเซีย คาซัคสถาน ตุรกี อุซเบกิสถาน

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

1.43 ล้าน USD ไทยส่งออก 1.43 ล้าน USD นำเข้า 0.00 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 1.43 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ สิ่งพิมพ์

สินค้าส่งออก

กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ยาง ผ้าผืน

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐคีร์กีซเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 4,529 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 161 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐคีร์กีซจำนวน 175 คน (ข้อมูลปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐคีร์กีซ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐคีร์กีซ

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bishkek)

หน่วยงานของสาธารณรัฐคีร์กีซในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)