ข้อมูลรายประเทศ ตะวันออกกลาง

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Iran)

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2907 view

รายละเอียดภาพรวม

มีก๊าซธรรมชาติสำรองร้อยละ 16 ของปริมาณสำรองทั่วโลก มากเป็นอันดับ 2 รองจากรัสเซีย และน้ำมันร้อยละ 10.9 ของปริมาณสำรองทั่วโลก (อันดับ 4 รองจากเวเนซุเอลา ซาอุดีอาระเบีย และแคนาดา) โดยเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันสูงเป็นอันดับ 2 ในกลุ่ม OPEC
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency – IAEA) ได้มีรายงานยืนยันการดำเนินการของอิหร่านตามพันธกรณีที่ระบุในแผนปฏิบัติการร่วมฉบับสมบูรณ์ (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) ระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศ P5+1 (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส รัสเซีย จีน และเยอรมนี) และนำไปสู่การผ่อนปรน/ยุติมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการเงินของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่าน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,648,000 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

82 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Tehran

ภาษาราชการ

ฟาร์ซี (เปอร์เซีย)

ศาสนา

อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

11 กุมภาพันธ์

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

454.01 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

5,627.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.8 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 IRR = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ตะกั่ว ถ่านหิน โครเมียม ทองแดง สินแร่ และเหล็ก

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมัน เคมีภัณฑ์ ผลไม้ ถั่ว และพรม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ญี่ปุ่น จีน อิตาลี แอฟริกาใต้ ตุรกี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

วัตถุดิบ อาหาร สินค้าทุนอุตสาหกรรม และสินค้าอุปโภคบริโภค

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้ รัสเซีย เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

972.36 ล้าน USD ไทยส่งออก 250.28 ล้าน USD นำเข้า 722.08 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 471.80 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรและชิ้นส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนประกอบ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณี เงิน และทองแท่ง

สินค้าส่งออก

ชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์เสริม เครื่องจักรและชิ้นส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า โพลิเมอร์ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิงกลั่น

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 2.30 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 119,594 คน (ข้อมูลปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจำนวน 250 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

สถานเอกอัครราชทูต (Tehran)

หน่วยงานของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)