ข้อมูลรายประเทศ ตะวันออกกลาง

สาธารณรัฐอิรัก (Iraq)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2832 view

รายละเอียดภาพรวม

อิรักจัดตั้งรัฐบาลถาวรในปี 2549 แต่ก็ยังมีปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ โดยมีการก่อการร้ายและความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองสุหนี่ ชีอะต์และเคิร์ด
อิรักมีน้ำมันสำรอง 140.3 พันล้านบาเรลล์ อันดับ 5 ของโลก
เศรษฐกิจอิรักกำลังอยู่ระหว่างช่วงของการบูรณะฟื้นฟู

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

438,317 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

38 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Baghdad

ภาษาราชการ

อาหรับ เคิร์ด

ศาสนา

อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

3 ตุลาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

24 พฤษภาคม 2499 (ค.ศ. 1956)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

225.91 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

5,878.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 0.6 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 IQD = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ฟอสเฟต ซัลเฟอร์ อินทผลัม ฝ้าย

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำมัน ปิโตรเคมี สิ่งทอ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมันและผลผลิตพลอยได้จากน้ำมัน

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อินเดีย จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ กรีซ

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร หินแร่ รถยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ตุรกี ซีเรีย เกาหลีใต้ โอมาน จอร์แดน

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

224.04 ล้าน USD ไทยส่งออก 182.73 ล้าน USD นำเข้า 41.31 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 141.42 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าว เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รองเท้าและชิ้นส่วน ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอิรักเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 4,715 คน (ข้อมูลปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐอิรักจำนวน 42 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐอิรัก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐอิรัก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐอิรักในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)