ข้อมูลรายประเทศ ตะวันออกกลาง

รัฐอิสราเอล (Israel)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3076 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐฯ
ปัญหาความขัดแย้งกับปาเลสไตน์และโลกอาหรับเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดนโยบายของประเทศ
มี know-how สูง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการเกษตร ชลประทาน พลังงานทดแทน การแพทย์ และยุทโธปกรณ์
มีจำนวนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรต่อหัวมากที่สุดในโลก
เป็นตลาดแรงงานและตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

20,770 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

9 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Tel Aviv

ภาษาราชการ

ฮูบรู อาหรับ

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

19 เมษายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

369.69 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

41,614.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.3 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 ILS = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.8 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

โปแตซ โบรมีน และเกลือแร่ จากทะเลสาบ Dead Sea

อุตสาหกรรมหลัก

เทคโนโลยีระดับสูง พลังงาน (ไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์) อาหาร เครื่องดื่ม ยุทโธปกรณ์ พลาสติก การเจียระไนเพชร การท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรศัพท์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ข้าว

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ จีน ปาเลสไตน์ อินเดีย เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

วัตถุดิบ อาวุธยุทโธปกรณ์ เชื้อเพลิง เพชร เมล็ดข้าว สินค้าอุปโภคบริโภค

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา เบลเยียม เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ จีน อิตาลี ลักเซมเบิร์ก

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

1,262.12 ล้าน USD ไทยส่งออก 725.65 ล้าน USD นำเข้า 536.47 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 189.18 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องเพชรพลอย ยุทธปัจจัย เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ แผงวงจรไฟฟ้า ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ เคมีภัณฑ์

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากรัฐอิสราเอลเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 188,788 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปรัฐอิสราเอลจำนวน 20,178 คน (ข้อมูลปี 2561)

คนไทยในรัฐอิสราเอล

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในรัฐอิสราเอล

สถานเอกอัครราชทูต (Tel Aviv)

หน่วยงานของรัฐอิสราเอลในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)