ข้อมูลรายประเทศ ตะวันออกกลาง

สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (Egypt)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3513 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประธานการประชุม Islamic Summit ของ OIC ครั้งที่ 12 (2556-2559) และเป็นประธาน League of Arab Statesปี 2558
เป็นประเทศมุสลิมสายกลางที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดประเทศหนึ่งในการแก้ไขปัญหาตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในกระบวนการสันติภาพ (Peace Process) พร้อมทั้งมีบทบาทนำในสันนิบาตอาหรับ (League of Arab States) และสหภาพแอฟริกา (African Union - AU)
เป็นสมาชิกตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (COMESA) และมีความตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป (EU)
เป็นศูนย์กลางอารยธรรมและการศึกษาของโลกอาหรับ/โลกมุสลิมมีนักศึกษาไทยมุสลิมศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก (ประมาณ 2,500 คน)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,001,450 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

98 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Cairo

ภาษาราชการ

อังกฤษ ฝรั่งเศส อาหรับ

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม

ประธานาธิบดี

นายอับดุล ฟัตตาห์ อัสซีซี (Mr. Abdel Fattah Al Sisi)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

23 กรกฎาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

250.90 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

2,549.1 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 5.3 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EGP = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 29.5 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก ฟอสเฟต ยิปซัม

อุตสาหกรรมหลัก

สิ่งทอ การแปรรูปอาหาร การท่องเที่ยว เคมีภัณฑ์ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและปิโตรเคมี การก่อสร้าง ซีเมนต์ โลหะ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ฝ้าย สิ่งทอ เหล็กและเคมีภัณฑ์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อิตาลี สหรัฐอเมริกา อินเดีย ตุรกี ซาอุดีอาระเบีย เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ อาหารแปรรูป เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เชื้อเพลิง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา จีน อิตาลี เยอรมนี รัสเซีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

1,015.67 ล้าน USD ไทยส่งออก 945.62 ล้าน USD นำเข้า 70.05 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 875.57 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ด้ายและเส้นใย เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ผ้าผืน เสื้อผ้าสำเร็จรูป สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้

สินค้าส่งออก

ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ด้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 0.42 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 24,061 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 14 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์จำนวน 21,545 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 76 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

สถานเอกอัครราชทูต (Cairo)

หน่วยงานของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)