ข้อมูลรายประเทศ แอฟริกา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย (Algeria)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2693 view

รายละเอียดภาพรวม

1. เป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติและส่งออกก๊าซ LNG รายใหญ่ของโลก 2. เป็นหนึ่งใน 5 ประเทศก่อตั้ง NEPAD 3. ปตท. สผ. เข้าร่วมลงทุนกับในโครงการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันในแอลจีเรีย ร่วมกับบริษัทเวียดนาม บริษัทจีน และบริษัท SONATRACH ของแอลจีเรีย

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

2,381,741 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

42 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Alger

ภาษาราชการ

อาหรับ

ศาสนา

อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

180.69 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

4,278.9 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.1 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 DZD = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4.3 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ แร่เหล็ก ฟอสเฟต ยูเรเนียม ตะกั่ว สังกะสี

อุตสาหกรรมหลัก

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเบา เหมืองแร่ ไฟฟ้า ปิโตรเคมี แปรรูปอาหาร

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

สินค้าที่ใช้เป็นทุน อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อิตาลี จีน ฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

442.44 ล้าน USD ไทยส่งออก 120.48 ล้าน USD นำเข้า 321.96 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 201.48 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สิ่งพิมพ์ เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกม เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์

สินค้าส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 4,433 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)