ข้อมูลรายประเทศ ตะวันออกกลาง

ราชอาณาจักรบาห์เรน (Bahrain)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3751 view

รายละเอียดภาพรวม

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

-

ประชากร

2 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Manama

ภาษาราชการ

อาหรับ

ศาสนา

อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

16 ธันวาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

17 มกราคม 2520 (ค.ศ. 1977)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

37.75 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

24,050.8 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 1.8 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 BHD = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.1 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

อุตสาหกรรมหลัก

การผลิตและกลั่นน้ำมัน อะลูมิเนียม ปุ๋ย

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ำมันสำเร็จรูป อะลูมิเนียม เครื่องจักร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น อินเดีย จีน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

รถยนต์ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย ญี่ปุ่น ซาอุดีอาระเบีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

415.46 ล้าน USD ไทยส่งออก 249.35 ล้าน USD นำเข้า 166.11 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 83.24 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ น้ำมันสำเร็จรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรบาห์เรนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 34,439 คน (ข้อมูลปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปราชอาณาจักรบาห์เรนจำนวน 14,039 คน (ข้อมูลปี 2560)

คนไทยในราชอาณาจักรบาห์เรน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรบาห์เรน

สถานเอกอัครราชทูต (Manama)

หน่วยงานของราชอาณาจักรบาห์เรนในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)