นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2566

| 1,591 view

ประกาศกรมฯ_No_Gift_Policy_2566

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมฯ_No_Gift_Policy_2566.pdf