การเปิดประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศจอร์แดน

การเปิดประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศจอร์แดน

16 ก.ค. 2561

679 view
 
 
ผู้จัด : กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน 
 
ลักษณะของงาน : การประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 65-75 เมกกะวัตต์ในเขต Quweira ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน (ห่างจากกรุงอัมมานไปทางทิศใต้ประมาณ 300 กิโลเมตร และห่างจากเมืองท่า Aqaba ประมาณ 35 กิโลเมตร) 
 
จุดเน้น (theme) ของงาน : การประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 65 – 75เมกกะวัตต์ ประกอบด้วย งานวิศวกรรม การออกแบบ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การขนส่ง การก่อสร้าง และการติดตั้ง 
 
 
*** กำหนดยื่นซองประมูล ภายในวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา 12.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของจอร์แดน (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นซองประมูล (prequalification) โดยติดต่อกับกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของจอร์แดนทางไปรษณีย์
ที่อยู่ : Jabal Amman, 7th Circle, Zahran Street P.O. Box 140027, Amman11814, Jordan หรือติดต่อ ผู้ประสานงาน คือ Dr. Ghaleb Maabreh (เลขาธิการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ฯ) 
โทรศัพท์ : (962) 6582 8971 
โทรสาร : (962) 6582 1398 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : generals@memr.gov.jo Cc: drenewable@memr.gov.jo 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบคุณรูปภาพ : http://pixabay.com/p-491703/?no_redirect
ที่มาของข่าว : http://www.thaibiz.net/th/event-calendar/17721/