อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

4 ก.ค. 2561

8,234 view

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุนไทย - เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีนายอัสเฟา ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการเสวนาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โอกาสทางการค้าและการลงทุนในเอธิโอเปีย โดยมีนักธุรกิจไทยและเอธิโอเปียเข้าร่วมประมาณ 25 คน

          ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเอธิโอเปียที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน และความร่วมมือที่ใกล้ชิด ตลอดจนโอกาสด้านการค้าและการลงทุนที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพที่จะส่งเสริมและผลักดันผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคต พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับนายชนินทร์ เย็นสุดใจ กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเอธิโอเปียให้มีพลวัตมากยิ่งขึ้น

          เอธิโอเปียเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 100 ล้านคน และเป็นที่ตั้งของสหภาพแอฟริกา(African Union – AU) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกา จึงเป็นตลาดใหม่และแหล่งลงทุนที่มีศักยภาพของไทย นอกจากนี้ เอธิโอเปียเป็นสมาชิกตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa - COMESA) ประกอบด้วยรัฐสมาชิกจำนวน 19 ประเทศ มีประชากรรวมกันกว่า 400 ล้านคน ทำให้เอธิโอเปียมีศักยภาพในการเป็นประตูการค้าของไทยสู่ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้