ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ก.ย. 2565

| 2,143 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

FXB422003DA6E9_013981.pdf