เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มี.ค. 2567

| 524 view

                เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายธัน พหาทุร โอลิ เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

                ทั้งสองฝ่ายยินดีกับพัฒนาการในความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-เนปาล โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของการลงทุนของบริษัทไทยในเนปาล จำนวนของนักศึกษาเนปาลที่เข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ตลอดจนการเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุของการบินไทยอีกครั้ง อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ยังแสดงความชื่นชมฝ่ายเนปาลที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนไทยในเนปาลและขอให้ร่วมกันส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมทางธุรกิจของทั้งสองประเทศให้มากยิ่งขึ้น

                นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันอาทิ การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว เกษตรกรรม การศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการ และใช้โอกาสนี้ หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจหรือบิมสเทค (BIMSTEC) ซึ่งไทยเป็นประธานในปัจจุบัน

 

***********************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ