เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2566

| 595 view

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายอุบัยด์ ซะอีด อุบัยด์ บินฏอริช อัลฎอฮิรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ทั้งสองฝ่ายได้หารือและเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของไทยและเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าหมายผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงภายในปี 2566 อาทิ การเยือนอย่างเป็นทางการระดับรัฐมนตรี และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission: JC) ไทย - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งที่ 3 รวมทั้งการผลักดันการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (CEPA) ให้แล้วเสร็จ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ แสดงความยินดีกับการเป็นประธานการประชุม COP28 และขอบคุณรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้ไทยในช่วงโควิด-19 และการอำนวยความสะดวกเครื่องบินกองทัพอากาศไทยในช่วงการอพยพชาวไทยออกจากซูดานเมื่อเดือนเมษายน 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ