เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทยพบหารืออธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทยพบหารืออธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 มิ.ย. 2567

| 159 view

           เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ที่กระทรวงการต่างประเทศ นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา พบหารือนายคินซัง ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย

           ทั้งสองฝ่ายหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับภูฏานเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้า การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยภูฏานมองไทยเป็นคู่ค้าที่สำคัญ ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำถึงความสำคัญของการขยายความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายยังมีศักยภาพร่วมกันอีกมาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และความร่วมมือด้านกลาโหม นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยินดีต่อความก้าวหน้าของโครงการเมืองอัจฉริยะ Gelephu Mindfulness City Project ของภูฏานซึ่งจะเป็นโอกาสการลงทุนของนักลงทุนไทย

            ฝ่ายไทยยินดีต่อการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีภูฏานในช่วงปลายเดือนมิถุนายนซึ่งจะเป็นการเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี และจะเป็นการฉลองครบรอบ 35 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกัน โดยการเยือนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับการประชุมผู้นำในกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจหรือบิมสเทค (BIMSTEC) ครั้งที่ 6 ซึ่งไทยจะเป็นประธานและเจ้าภาพการประชุมในเดือนกันยายนปีนี้

 

*******************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ