เอกอัครราชทูตปากีสถานเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เอกอัครราชทูตปากีสถานเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ม.ค. 2565

| 1,639 view

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นายซาฮิบซาดา อาห์เมด คาน (Sahebzada Ahmed Khan) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับปากีสถานในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความใกล้ชิด หลังจากที่ได้ร่วมฉลองครบรอบ 70 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้หารือถึงแนวทางในการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกันทั้งในด้านทวิภาคีและพหุภาคีในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการด้านวัฒนธรรมในฐานะที่ปากีสถานเป็นแหล่งอารยธรรมคันธาระโบราณซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ