เอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

เอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ม.ค. 2565

| 1,635 view

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้พบหารือกับนางสาว Muna Abbas Mahmood Radhi เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายเสก นพไธสง รองอธิบดีฯ และเจ้าหน้าที่กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ฯ เข้าร่วมด้วย

อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ได้แสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่รับตำแหน่งใหม่ และยืนยันความพร้อมของกรมเอเชียใต้ฯ ที่จะร่วมมือและสนับสนุนภารกิจของเอกอัครราชทูตและสถานเอกอัครราชทูตบาห์เรน อย่างเต็มที่

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความพึงพอใจกับระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีอันใกล้ชิด และแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และหารือประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน ทั้งนี้ บาห์เรนถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญประเทศหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง และมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมไทยสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคดังกล่าว โดยมีความร่วมมือในมิติต่าง ๆ อาทิด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข พลังงาน และการศึกษา เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ