เอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทยพบหารืออธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทยพบหารืออธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2567

| 583 view

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา พบหารือนายมุฮัมมัด อับดุล ฮัย เอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทย เพื่อเตรียมการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของเชค ฮาซีนา (Sheikh Hasina) นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศในช่วงเดือนเมษายน 2567

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงการใช้โอกาสการเยือนดังกล่าวผลักดันความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศที่มีผลประโยชน์ร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อาทิ การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างกัน การเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางเรือระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือจิตตะกองของบังกลาเทศ รวมทั้งติดตามสถานะของบันทึกความเข้าใจและความตกลงที่พร้อมจะลงนามในช่วงการเยือนดังกล่าว

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันความก้าวหน้าของความร่วมมือต่าง ๆ ในกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจหรือบิมสเทค (BIMSTEC) ซึ่งปัจจุบัน ไทยเป็นประธานและจะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นำในปีนี้ โดยบังกลาเทศจะเป็นประธานบิมสเทคต่อจากไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ