เอกอัครราชทูตทาจิกิสถานประจำประเทศไทยพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

เอกอัครราชทูตทาจิกิสถานประจำประเทศไทยพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มี.ค. 2567

| 681 view

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา พบหารือกับนายอัรดะชีร เกาะดีรี เอกอัครราชทูตทาจิกิสถานประจำประเทศไทย ซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 - 9 กุมภาพันธ์ 2567

          ในการหารือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับทาจิกิสถานในด้านต่าง ๆ อาทิ การค้าและการลงทุน วัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง รวมทั้งประสงค์ให้มีการจัดทำความตกลงด้านวัฒนธรรม การเกษตร และสาธารณสุข ระหว่างกัน นอกจากนี้ ฝ่ายทาจิกิสถานพร้อมร่วมมือในการจัดงานแสดงวัฒนธรรมไทย และนิทรรศการแสดงสินค้าไทยในทาจิกิสถาน ซึ่งจะช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมและสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในทาจิกิสถานและภูมิภาคเอเชียกลาง

           ไทยและทาจิกิสถานมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและใกล้ชิดตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างกันเมื่อปี 2535 ซึ่งมีการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ฯ เมื่อปี 2565 ทั้งนี้ ทาจิกิสถานเป็นประเทศที่มีความตกลงทวิภาคีกับประเทศไทยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลาง และเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่จะขยายการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะในสาขาพลังงานหมุนเวียนและการทำเหมืองแร่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ