อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาพบหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย

อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาพบหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มิ.ย. 2567

| 123 view

            เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาพบหารือกับนายดาร์คีย์ อีเฟรอิม แอฟริกา (H.E. Mr. Darkey Ephraim Africa) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ที่รับตำแหน่งใหม่

            ทั้งสองฝ่ายย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย-แอฟริกาใต้ ในทุกระดับและยินดีกับพัฒนาการเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง ปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างกระชับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การบริหารการจัดการท่าเรือ แนวปฏิบัติทางราชทัณฑ์ที่ดี และการสาธารณสุข

 

**********************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ