อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกลางและแอฟริกา เข้าพบหารือกับลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกลางและแอฟริกา เข้าพบหารือกับลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,205 view

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกลางและแอฟริกา เข้าพบหารือกับ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่จังหวัดยะลา เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ในมิติเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ทรัพยากรมนุษย์ และอื่น ๆ เพื่อเสริมการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า การร่วมพบปะและเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มนักศึกษาไทยและศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศอาหรับและอิสลามในพื้นที่ จชต. และการจัดประชุมกับเอกอัครราชทูต / อุปทูตจากประเทศอาหรับและอิสลามประจำประเทศไทย จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ อาทิ ศักยภาพด้านสินค้าฮาลาลในพื้นที่ จชต. และการนำศักยภาพของนักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศอาหรับและมุสลิมในสาขาต่าง ๆ มาร่วมพัฒนา จชต. ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ