อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแองโกลาประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงฮานอย หารือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือระหว่างกัน

อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแองโกลาประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงฮานอย หารือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือระหว่างกัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2566

| 305 view

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ต้อนรับนายอากุชตีญู อังแดร ดือ การ์วาญู ฟือร์นังดึช (H.E. Mr. Agostinho André de Carvalho Fernandes) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแองโกลาประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงฮานอย เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ อาทิ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และความร่วมมือในกรอบพหุภาคี นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ