อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกานำคณะภาครัฐและเอกชนเยือนอิหร่าน

อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกานำคณะภาครัฐและเอกชนเยือนอิหร่าน

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2567

| 230 view

เมื่อวันที่ 17 - 20 มกราคม 2567 นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกานำคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางเยือนอิหร่านเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับอิหร่านและสำรวจโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ พบหารือกับนาย Ali Asghar Mohammadi ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับอิหร่าน นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ยังพบหารือกับนาย Mehdi Shooshtari ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมเอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือ ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นในสถานการณ์ภูมิภาคโดยเฉพาะสถานการณ์ระหว่างรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์ โดยอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายอิหร่านเพื่อช่วยเหลือคนไทยอีก 8 คนที่ยังถูกควบคุมตัว ซึ่งฝ่ายอิหร่านพร้อมให้การสนับสนุน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ พบหารือกับนาย Mehdi Zeyghami ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร่และการค้าและประธานสำนักงานส่งเสริมการค้า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิชาการ เกษตรกรรม และวิทยาศาสตร์ไทย-อิหร่าน (Joint Commission: JC) ซึ่งไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพในปี 2567 ทั้งนี้ ในระหว่างการเยือนดังกล่าว ภาคเอกชนไทยและอิหร่านยังได้พบหารือและสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแสวงหาลู่ทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ