อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกานำคณะภาครัฐและเอกชนเยือนอิรัก

อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกานำคณะภาครัฐและเอกชนเยือนอิรัก

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2567

| 220 view

เมื่อวันที่ 14 - 16 มกราคม 2567 นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกานำคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางเยือนอิรักเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับอิรัก รวมถึงแสวงหาตลาดใหม่และลู่ทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ พบหารือกับ ดร. Hammed Al-Jubouri อธิบดีกรมเอเชียและออสเตรเลีย กระทรวงการต่างประเทศอิรักเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับอิรัก โดยอธิบดีกรมเอเชียฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติคณะฝ่ายไทยในวันเดียวกัน

และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ พบหารือกับนาย Ryadh Fakher Al-Hashimi อธิบดีกรมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการค้าอิรัก เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-อิรัก ครั้งที่ 4 ซึ่งอิรักเป็นประเทศเจ้าภาพ และหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับอิรัก ตลอดจนแสวงหาลู่ทางการค้าและการลงทุนระหว่างนักธุรกิจไทยและอิรัก ต่อมา อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ พบหารือกับนาย Adel Abed Ali รองอธิบดีกรมศึกษา วางแผนและติดตามผล กระทรวงน้ำมันอิรักเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดำเนินความร่วมมือด้านพลังงาน

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Hisham Al-Alawi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับอิรัก ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยว พลังงาน การบินและสาธารณสุข

จากนั้น คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน Baghdad International Fair ครั้งที่ 47 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ณ กรุงแบกแดด อิรัก เพื่อเยี่ยมชมบูทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ที่นำเสนอสินค้าและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานแวะบูทของไทยแล้วจำนวนประมาณ 700 คนหรือเฉลี่ยประมาณ 100 คนต่อวัน อนึ่ง งานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติในหลายสาขา อาทิ วิศวกรรม อาหาร เกษตรกรรม ยานยนต์และอื่น ๆ

ทั้งนี้ ตลอดช่วงการเยือน อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ พบหารือกับภาคเอกชนและฝ่ายการเมืองอิรักที่เกี่ยวข้องในหลายโอกาสเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างเครือข่าย และแสดงความเห็นต่อโอกาสและอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับอิรัก ได้แก่ รองประธานสมาคมพ่อค้าอิรักและที่ปรึกษาประธานสภาหอการค้าอิรัก ประธานหน่วยการลงทุนรัฐสภาอิรัก ประธานสภาหอการค้าเมืองคาบาลา ผู้ว่าการเมืองนาจาฟ และประธานหอการค้าเมืองนาจาฟ

นอกจากนี้ อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ยังเข้าเยี่ยมคารวะ Sheikh Ali Al-Najafi ผู้แทนผู้นำทางศาสนาอิสลาม Sheikh Bashir Al-Najafi เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการเดินทางมาแสวงบุญของชาวมุสลิมไทยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ