อธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้พบหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่

อธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้พบหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ม.ค. 2565

| 1,642 view

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้พบหารือกับนางแซรัป แอร์ซอย (Mrs. Serap Ersoy) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนาย Tolga Uncu ตำแหน่ง First Counsellor นาย Melihcan Ersen ตำแหน่งเลขานุการตรี และเจ้าหน้าที่กองตะวันออกลาง กรมเอเชียใต้ฯ และกรมยุโรป เข้าร่วมด้วย

อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ได้แสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่รับตำแหน่งใหม่ และยืนยันความพร้อมของกรมเอเชียใต้ฯ ที่จะร่วมมือและสนับสนุนภารกิจของเอกอัครราชทูตฯ และสถานเอกอัครราชทูตตุรกี อย่างเต็มที่

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่าง ๆ ในอนาคต โดยสาขาที่อาจส่งเสริมความร่วมมือกันได้ต่อไป อาทิ ด้านเศรษฐกิจ และการศึกษา เป็นต้น และได้ แลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation: OIC) และแนวทางความร่วมมือแบบไตรภาคี ทั้งนี้ ตุรกีถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญประเทศหนึ่งของไทยและมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมไทยสู่ทวีปยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ