อธิบดีกรมส่งเสริมเศรษฐกิจทางการทูตอุซเบกิสถานเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในโอกาสเดินทางเยือนไทย

อธิบดีกรมส่งเสริมเศรษฐกิจทางการทูตอุซเบกิสถานเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในโอกาสเดินทางเยือนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ส.ค. 2566

| 559 view

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายอาชราฟ โคดจาเยฟ อธิบดีกรมส่งเสริมเศรษฐกิจทางการทูต กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เข้าเยี่ยมคารวะนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม High-Level Euro Asia Regional Review Meeting of Vienna Programme of Action for the LLDCs ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2566

ในการหารือ อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ แสดงความยินดีต่อการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ - ทาชเคนต์อีกครั้ง หลังจากที่ต้องระงับการให้บริการไปชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆอาทิ การค้าและการลงทุน ความร่วมมือทางวิชาการ วัฒนธรรม และการเชื่อมโยงของภาคประชาชน นอกจากนี้ โดยที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ฝ่ายอุซเบกิสถานแสดงความประสงค์ที่จะร่วมมือกับไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการอนุรักษ์โบราณสถานทางพระพุทธศาสนาในอุซเบกิสถาน

ไทยและอุซเบกิสถานมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นมิตรตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี 2535 ซึ่งมีการครบรอบ 30 ปีการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ เมื่อปี 2565 ทั้งนี้ อุซเบกิสถานเป็นคู่ค้าลำดับที่สองของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียกลาง และมีศักยภาพที่จะขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันอย่างมากต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ