สมาคมมิตรภาพจอร์แดน-ไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ

สมาคมมิตรภาพจอร์แดน-ไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ค. 2566

| 575 view

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นาย Maher Shakhatreh ประธานสมาคมมิตรภาพจอร์แดน-ไทย นำคณะนักธุรกิจภาคเอกชนของจอร์แดน เข้าเยี่ยมคารวะนายเสก นพไธสง รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

ทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจอร์แดน โดยหวังว่า ฝ่ายจอร์แดนจะใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมงาน ThaiFEX – Anuga Asia 2023 ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2566  เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาล และขยายการนำเข้าสินค้าไทยไปยังตลาดจอร์แดน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างไทยกับจอร์แดน และสมาชิกสมาคมมิตรภาพจอร์แดน-ไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน และส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ