สถิติการให้บริการของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 เม.ย. 2567

| 271 view

ข้อมูลสถิติการให้บริการ_กรมเอเชียใต้ฯ_ปี_พ.ศ._2566-1

ข้อมูลสถิติการให้บริการ_กรมเอเชียใต้ฯ_ปี_พ.ศ._2566-2

เอกสารประกอบ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ_กรมเอเชียใต้ฯ_ปี_พ.ศ._2566.pdf