สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้ร่วมกับสายการบิน Kuwait Airways จัดพิธีเปิดเส้นทางบินสำหรับเที่ยวบินแรก คูเวต-กรุงเทพฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้ร่วมกับสายการบิน Kuwait Airways จัดพิธีเปิดเส้นทางบินสำหรับเที่ยวบินแรก คูเวต-กรุงเทพฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,123 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้ร่วมกับสายการบิน Kuwait Airways จัดพิธีเปิดเส้นทางบินสำหรับเที่ยวบินแรก KU 411 คูเวต-กรุงเทพฯ ซึ่งจะนำชาวคูเวต จำนวน 193 คน ไปยังไทย

ในปีที่ผ่านมาสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้คูเวตยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พยายามผลักดันให้มีการเปิดเส้นทางบินมาโดยตลอด จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีการกลับมาเปิดเที่ยวบินอีกครั้ง โดยมีจำนวนถึง 4 เที่ยวต่อสัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของไทยทั้งในเรื่องการรักษาพยาบาล การท่องเที่ยวและธุรกิจ ดังนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยและคูเวตจะรื้อฟื้นความร่วมมือในด้านต่างๆ และการติดต่อระหว่างประชาชนจากทั้งสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

"คูเวตแอร์" กลับมาเปิดเที่ยวบินตรง "คูเวต-กรุงเทพ"