รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ค. 2565

| 1,066 view

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายเสก นพไธสง รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างสำนักคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติกับหน่วยงานไซเบอร์แห่งชาติอิสราเอล (Memorandum of Undestanding on Cyber Security Cooperation) ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างไทยกับอิสราเอล โดยทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนข้อมูล และส่งเสริมศักยภาพระหว่างกัน เพื่อพัฒนาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนผลักดันให้มีการทำธุรกรรมทางไซเบอร์ร่วมกันในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ