รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา พบหารือกับนายกสมาคมแพทย์มุสลิม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมอง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมแพทย์มุสลิม

รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา พบหารือกับนายกสมาคมแพทย์มุสลิม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมอง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมแพทย์มุสลิม

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2564

| 821 view

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายเสก นพไธสง รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้พบหารือข้อราชการกับนายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี นายกสมาคมแพทย์มุสลิม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมอง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมแพทย์มุสลิมและกรมเอเชียใต้ฯ ร่วมทางแสวงหาความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการส่งเสริมการศึกษาด้านการแพทย์สำหรับนักศึกษาไทยในประเทศในความดูแลของกรมเอเชียใต้ฯ โดยมีนายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง เข้าร่วมด้วย

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง อาทิ อียิปต์ โมร็อกโก รวมถึงตุรกี เป็นประเทศมีศักยภาพที่นักศึกษาไทยมุสลิมจะไปศึกษาต่อด้านการแพทย์ ซึ่งหน่วยงานและภาคส่วน ที่้เกี่ยวข้องควรต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ข้อมูลและดูแลนักเรียนไทยตั้งแต่ก่อนเดินทาง ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงเมื่อสำเร็จการศึกษาและกลับมาทำงานในประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ สมาคมแพทย์มุสลิมเกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ก่อตั้งมาแล้วกว่า 30 ปี มีสมาชิกที่เป็นแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรประมาณ 400 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำประโยชน์และสาธารณกุศลด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ