รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาได้พบหารือกับผู้จัดการการดำเนินงานของสายการบิน Saudia สำนักงานที่กรุงเทพ

รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาได้พบหารือกับผู้จัดการการดำเนินงานของสายการบิน Saudia สำนักงานที่กรุงเทพ

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มี.ค. 2565

| 1,068 view

ด้วยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายเสก นพไธสง รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาได้พบหารือกับนางสาวณัฐยาน์ มีสวัสดิ์ ผู้จัดการการดำเนินงาน (Operation Manager) ของสายการบิน Saudia สำนักงานที่กรุงเทพฯ ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยในโอกาสดังกล่าว รองอธิบดีฯ ได้แสดงความยินดีที่สายการบิน Saudia สามารถจัดเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากซาอุดีอาระเบียมายังประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา และกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างสองประเทศ ทั้งจากกรุงริยาดและเมืองเจดดาห์ โดยเป็นโอกาสที่ประชาชนทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะชาวมุสลิมจะได้เดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันอย่างสะดวกยิ่งขึ้นภายหลังการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นปกติอย่างสมบูรณ์เมื่อเดือนมกราคม 2565

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแผนการขยายตลาดของสายการบิน Saudia ในประเทศไทยทั้งในส่วนของการเพิ่มเส้นทางการบินตรง (กรุงเทพฯ – กรุงริยาด / กรุงเทพฯ – เมืองเจดดาห์ / กรุงริยาด – ภูเก็ต) ตั้งแต่ห้วงเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ตลอดจนการขยายกลุ่มเป้าหมายของผู้เดินทางระหว่างสองประเทศ รวมถึงแนวทางในการกระชับความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศที่มีความคืบหน้าขึ้นตามลำดับ จะเป็นการเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจ ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ