รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปีของวันประกาศเอกราชอิสราเอลและ 70 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอิสราเอล

รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปีของวันประกาศเอกราชอิสราเอลและ 70 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอิสราเอล

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 มิ.ย. 2567

| 75 view

           เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี ของวันประกาศเอกราชอิสราเอลและ 70 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอิสราเอล โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นแขกเกียรติยศ ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แก่นางออร์นา ซากิฟ (Orna Sagiv) เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยด้วย

            ในโอกาสเดียวกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันเปิดผลงานศิลปะเพื่อระลึกถึงแรงงานไทย 41 คน ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยผลงานดังกล่าวเป็นการร่วมกันทำขึ้นโดยนายแซ็ค เสกสรร ทุมมัย ศิลปินชาวไทยและนายแซมมี นิดัม ศิลปินชาวอิสราเอล

 

**********************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ