รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 เม.ย. 2566

| 698 view

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 รศ. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนางสาว วรรพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมคารวะนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับโอกาสและแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ และการเข้าถึงตลาดการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับประเทศในตะวันออกกลางและเอเชียใต้ฯ  ในโอกาสนี้อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือและสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เละผลักดันความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียใต้ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ