พิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย

พิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 มี.ค. 2565

| 1,369 view

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางสุจิตรา ธุไร เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศได้เป็นประธานร่วมจัดพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย ณ เจริญนครฮอลล์ ไอคอนสยาม (ICON SIAM)

กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดการประกวดตราสัญลักษณ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ชาวไทยและอินเดียถึงสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ และการฉลองครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ในปี 2565 โดยจาก
ผลงานผู้ประกวดทั้งสิ้น 798 ชิ้น มีผู้ชนะรางวัล 3 ราย ได้แก่ (1) นางสาวชนิดา เหงขุนทด จากประเทศไทย (2) นาย G. Shahidhar Reddy จากประเทศอินเดีย และ (3) นายสมชาย นิลแก้ว จากประเทศไทย โดยคณะกรรมการร่วมสองฝ่ายได้พิจารณาผลงานโดยคำนึงถึงความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ และการสะท้อนถึงโอกาสครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ฯ ระหว่างสองประเทศ

ตราสัญลักษณ์ที่ได้รางวัลชนะเลิศได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าขาวม้าและผ้าส่าหรีซึ่งถูกนำมาผูกรวมกันเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายและสะท้อนถึงความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยหน่วยงานของฝ่ายไทยและอินเดีย ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมในสาขาต่าง ๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในไทยและอินเดีย ต่อเนื่องตลอดปี 2565

ไทยและอินเดียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยาวนาน โดยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2490 โดยตลอด 75 ปี ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้พัฒนาความใกล้ชิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและวัฒนธรรมที่มีความใกล้ชิด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ