พิธีรับมอบวัคซีน COVOVAX จากอินเดียภายใต้ QUAD Vaccine Partnership

พิธีรับมอบวัคซีน COVOVAX จากอินเดียภายใต้ QUAD Vaccine Partnership

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 เม.ย. 2565

| 1,687 view

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีรับมอบวัคซีน Covovax จากอินเดีย จำนวน 200,000 โดส ภายใต้ QUAD Vaccine Partnership โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีรับมอบ พร้อมด้วยนาง Suchitra Durai เอกอัคคราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย นาย Allan Mckinnon เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย นาย Kazuya Nashida เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนาย James Wayman อุปทูตสหรัฐฯ โดย รอง อธ. กรมเอเชียใต้ฯ (นายเสก นพไธสง) ได้เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย

การมอบวัคซีนดังกล่าว เป็นไปตามมติของผู้นำกลุ่ม QUAD และข้อริเริ่มของนายกรัฐมนตรีอินเดียที่จะบริจาควัคซีน 500,000 โดส ให้แก่ประเทศในอินโด-แปซิฟิก ภายใต้ QUAD Vaccine Partnership โดยที่ผ่านมา อินเดียได้ให้การสนับสนุนไทยในการรับมือโควิด-19 ทั้งในด้านอุปกรณ์การแพทย์ โดยได้บริจาค oxygen concentrator และยารักษาโรค ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างไทยกับอินเดีย โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ 75 ปี ความสัมพัน์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินเดียในปี 2565 ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ให้การสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่าง
สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในการรับมอบวัคซีน Covovax จากอินเดีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ