ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มี.ค. 2565

| 754 view

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายราเมซ กุมาร นาซิง ปุระ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (Chief Operating Officer, Corporate Affairs) บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางสาวอรุณี เมืองศรีนุ่น ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหาร (Assistant Vice President, Corporate Affairs) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโอกาสและศักยภาพการลงทุนของบริษัท อินโดรามาฯ ในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการลงทุนในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และการลงทุนที่มีความสอดคล้องกันนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัท อินโดรามาฯ มีผลประกอบการที่ดีมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเมล็ดพลาสติกเป็นที่ต้องการสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย ขวดพลาสติก และแพ็คเกจต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัท อินโดรามาฯ ผลิตสินค้ารีไซเคิลจากเศษพลาสติกด้วย เช่น ผ้าใยสังเคราะห์ โดยมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดนครปฐม และอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานเพิ่มอีกแห่งที่จังหวัดสระบุรี มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดให้คณะทูตในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาที่ประจำการในประเทศไทยเดินทางไปดูงานที่โรงงานรีไซเคิลที่จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายโอกาสการลงทุนในช่วงหลัง
ฤดูรอมฎอนในเดือนพฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัท อินโดรามาฯ จดทะเบียนในประเทศไทยและได้พัฒนากลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ผู้ผลิต PET (เรซิน) และเส้นใยโพลีเอสเตอร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยได้ขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่าง ๆ 25 ประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เช่น อียิปต์ ไนจีเรีย กานา ปากีสถาน สาธารณรัฐคีร์กีซ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ