ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานฉลองวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและวันฉลองครบรอบ ชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ครั้งที่ 44

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานฉลองวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและวันฉลองครบรอบ ชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ครั้งที่ 44

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.พ. 2566

| 583 view

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานฉลองวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและวันฉลองครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ครั้งที่ 44 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย ในฐานะแขกเกียรติยศ (Chief Guest)

ในโอกาสดังกล่าว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวสุนทรพจน์ โดยมีสาระสำคัญกล่าวถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – อิหร่าน ที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์มายาวนานกว่าสี่ศตวรรษตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากับจักรวรรดิเปอร์เซีย ซึ่งได้พัฒนาเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการค้า การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และการศึกษา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ