ประกาศฯ การส่งเสริมรูปแบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก

ประกาศฯ การส่งเสริมรูปแบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2566

| 464 view

เอกสารประกอบ

การส่งเสริมรูปแบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่น.pdf