ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ม.ค. 2566

| 3,418 view

เอกสารแนบ_5

C__Users_chakkaphan.cha_s_AppData_Roaming_MFA_THAI_PortalBrowser_Temp_c0uio044b44