นายกสมาคมการค้าส่งเสริมเศรษฐกิจไทย – ประเทศตะวันออกกลาง เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ

นายกสมาคมการค้าส่งเสริมเศรษฐกิจไทย – ประเทศตะวันออกกลาง เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ค. 2566

| 628 view

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ศ. (พิเศษ) พ.ต.ต. ดร. ยงยุทธ สาระสมบัติ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมเศรษฐกิจไทย-ประเทศตะวันออกกลาง และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแนะนำสมาคมการค้าฯ ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้น และหารือเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองและหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลางในหลายมิติ เช่น การส่งออกสินค้าเกษตรไปยังซาอุดีอาระเบียและประเทศ GCC การส่งออกและนำเข้าสินค้าจากอิหร่าน และความเป็นไปได้ในการเข้าไปลงทุนในอิรัก โดยอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ แสดงความพร้อมของกรมฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในการสนับสนุนภาคเอกชนของไทยให้สามารถขยายโอกาสด้านการค้า การลงทุน และการบริการไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง ขณะเดียวกัน สมาคมการค้าฯ ยินดีที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบการของไทยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ