คณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

คณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2567

| 275 view

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย 6 ประเทศ ประกอบด้วย (1) นายลินด์ซีย์ คิมโวเล คิปทิเนสส์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยและคณบดีคณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย (2) นายอับดุรเราะฮีม เราะห์ฮาลี เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย (3) นายดาร์คีย์ อีเฟรอิม แอฟริก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย (4) นางฮาละฮ์ ยูซุฟ อะห์มัด เราะญับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย (5) นางคอนสตันซ์ เชมวายี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และ (6) นาย Mohammed Idris Haidra อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศเชิงรุกของไทยต่อภูมิภาคแอฟริกา โดยเฉพาะข้อริเริ่มนโยบายความร่วมมือไทย-แอฟริกา (Thailand-Africa Initiative: TAI) ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ การเมือง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในเวทีระหว่างประเทศเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยตอบรับด้วยความยินดี และแสดงความพร้อมสนับสนุนข้อริเริ่มดังกล่าว นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือ ใต้-ใต้ เพื่อสันติสุข ความมั่นคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคแอฟริกาและโลกโดยรวม

 

*************************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ