คณะศึกษาดูงานด้านการประมงของกระทรวงทรัพยากรทางทะเลรัฐเอริเทรีย เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

คณะศึกษาดูงานด้านการประมงของกระทรวงทรัพยากรทางทะเลรัฐเอริเทรีย เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ค. 2567

| 175 view

             เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกระทรวงทรัพยากรทางทะเลรัฐเอริเทรีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อสรุปผลการศึกษาดูงานด้านการประมงในประเทศไทยที่จัดโดยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567 โดยมีเจ้าหน้าที่กรมเอเชียใต้ฯ และผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมด้วย

             ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนเอริเทรียแสดงความขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลไทย ได้แก่ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ร่วมกันจัดการศึกษาดูงานด้านการประมงในครั้งนี้ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายเอริเทรีย โดยคณะได้เรียนรู้แนวทางการทำการประมงขนาดเล็กและขนาดกลาง ตลอดจนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมแปรรูปที่เกี่ยวข้องจากประเทศไทย อีกทั้งยังได้มีโอกาสรับทราบถึงศักยภาพของประเทศไทยในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ในขณะที่ฝ่ายไทยเน้นย้ำถึงเจตนารมณ์ที่พร้อมจะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารของรัฐเอริเทรียผ่านการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในทุกสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ และหวังว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การขยายความร่วมมือด้านการประมงระหว่างไทยกับเอริเทรียต่อไป

 

**************************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ