คณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนแอฟริกาตะวันตกเข้าเยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

คณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนแอฟริกาตะวันตกเข้าเยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 มี.ค. 2567

| 296 view

            เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 คณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนแอฟริกาจากสาธารณรัฐเซเนกัลและสาธารณรัฐแกมเบียจำนวน 21 คน เข้าเยี่ยมคารวะนางสาววนาลี โล่ห์เพชร รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในโอกาสเข้าร่วมโครงการนำนักธุรกิจและสื่อมวลชนแอฟริกาตะวันตกเดินทางเยือนประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ระหว่างวันที่ 2 - 9 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย

            รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ให้ข้อมูลภาพรวมด้านศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แนวนโยบายของประเทศไทยต่อภูมิภาคแอฟริกา ตลอดจนเปิดโอกาสให้คณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนแอฟริกาตะวันตกสอบถามเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย และโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับแอฟริกาตะวันตก โดยเฉพาะในสาขาการเกษตร เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้แทนเป็นอย่างมาก

            ในระหว่างการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ คณะฯ มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงานเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทด้านบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของประเทศไทย พบหารือกับผู้แทนจากบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และเข้าร่วมงาน THAIFEX - HOREC ASIA 2024

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ