การประชุมเตรียมการเยือนซาอุดีอาระเบียและคูเวต

การประชุมเตรียมการเยือนซาอุดีอาระเบียและคูเวต

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 เม.ย. 2566

| 423 view

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา เป็นประธานการประชุมเตรียมการเยือนซาอุดีอาระเบียและคูเวตของรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 ณ กระทรวงการต่างประเทศโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม

ที่ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพัฒนาการความร่วมมือและผลลัพธ์ในการเจรจาทางธุรกิจของไทยกับซาอุดีอาระเบีย สืบเนื่องจากการแลกเปลี่ยนการเยือนและการจัดกิจกรรมการค้าและการลงทุนของทั้งสองฝ่ายในช่วงปี 2565 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการกำหนดสาขาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่ไทยกับซาอุดีอาระเบียมีศักยภาพ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับคูเวต ซึ่งคูเวตเป็นมิตรประเทศหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและอยู่ระหว่างการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 60 ปี ในปีนี้ ทั้งนี้ แผนการเยือนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ