การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย - แอฟริกาใต้ ครั้งที่ 7

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย - แอฟริกาใต้ ครั้งที่ 7

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มี.ค. 2566

| 644 view

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและนางอึนทอมไบซอดวา อึมซูทูคาซี แลลลี (Ambassador Ntombizodwa Msutukazi Lallie) รักษาการรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นประธานร่วมในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย - แอฟริกาใต้ ครั้งที่ 7 โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงที่รับผิดชอบด้านการเกษตรของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
 
ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านกลไกความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง การเร่งรัดจัดทำความตกลงทวิภาคีที่คั่งค้าง การส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน วิชาการ และสาธารณสุข โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะรักษาสถานะในการเป็นคู่ค้าที่สำคัญระหว่างกันซึ่งปัจจุบันสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคแอฟริกาและไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในอาเซียน
 
ฝ่ายแอฟริกาใต้รับที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาการออกใบอนุญาตทำงานให้แก่พ่อครัว - แม่ครัวไทย และพนักงานนวดแผนไทย รวมทั้งให้การคุ้มครองดูแลคนไทยที่พำนักอยู่ในแอฟริกาใต้ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดกิจกรรมร่วมกันในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี ๒๕๖๖
 
ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมกับกรมสารนิเทศสัมภาษณ์นางอึนทอมไบซอดวา อึมซูทูคาซี แลลลี ในรายการวิทยุ “ทรายจรดฟ้า ซะฮาราสู่หิมาลัย”เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งจะออกอากาศทางวิทยุสราญรมย์ AM 1575 kHz เว็บไซต์ saranrom.mfa.go.th เพจ Facebook Saranrom Radio และช่อง Youtube Saranrom Radio

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ